قوانین و مقررات اخذ نمایندگی فروش بیمه عمر

از آنجایی که لازمه هر همکاری مشترکی وجود قوانین و مقررات شفاف و از پیش تعریف شده است ، تیم حرفه ای فروش بیمه همر پیشگامان پاسارگاد نیز برای نیل به اهداف خود و نظم بخشید به فعالیت هایش قوانین و مقرراتی را تدوین نموده است . کلیه تمایندگان و همکاران محترم با عضویت در سایت و همچنین با هر بار ورود خود به پنل نمایندگی می پذیرند که :

1- نمایندگان می بایست کلیه اطلاعات هویتی خود مانند نام ، نام خانوادگی و کد ملی خود را به طور صحیح و منطبق بر واقعیت در سایت درج نمایند .

2- قرار دادن راه های ارتباطی صحیح مانند تلفن ثابت ، تلفن همراه ، آدرس ایمیل و آدرس محل سکونت برای همه همکاران لازم الاجراست و نماینده موظف است هر گونه تغییرات در موارد فوق را در اسرع وقت اطلاع دهد .

3- کلیه همکارانی که درخواست اخذ نمایندگی فروش بیمه های عمر و تامین آتیه شرکت بیمه پاسارگاد را داخل وب سایت ثبت نموده اند و تمایل به پیوستن به تیم حرفه ای فروش بیمه عمر پیشگامان پاسارگاد را دارند ، تعهد می نمایند که در اسرع وقت کپی کارت ملی کپی صفحه اول شناسنامه خود را در اختیار نمایندگی قرار دهند تا روال ثبت نام آنها در سیستم فروش شرکت بیمه پاسارگاد تکمیل گردد .

4- به هیچ یک از بازاریابان و نمایندگان عضو سیستم فارغ از اینکه چه تعداد بیمه نامه به فروش رسانده اند و یا از چه تاریخی در سیستم ثبت نام کرده اند هیچ گونه رضایت نامه جهت خروج از تیم فروش و یا اخذ نمایندگی جنرال داده نمی شود .

5- همه بازاریابان و نمایندگان هنگام ثبت درخواست عضویت و همچنین هنگام هر بار ورود خود به پنل کاربری با تمام بندهای این قوانین و مقررات موافقت می نمایند . در صورتی که احدی با تمام یا بخشی از بندهای این قوانین موافق نباشد نه باید در داخل سایت ثبت نام کند و نه باید وارد پنل نمایندگی شود .

6- این قوانین و مقررات ممکن است در هر لحظه تغییر کند و این ، وظیفه همکاران و بازاریابان و نمایندگان است که همیشه از آخرین تغییرات آن آگاه باشند .