پوشش بیماری های خاص

پوشش تکمیلی بیماری های خاص
بیمه پاسارگاد بنابر پرسشنامه و پیشنهاد تکمیل شده توسط بیمه گذار و بر اساس قانون و مقررات بیمه در ایران موافقت می نماید چنانچه بیمه شده در طول مدت بیمه نامه به هر یک از بیماری های مندرج در ماده دو (بندهای 1 تا 5) مبتلا گردد ، معادل سرمایه بیمه تحت پوشش در بیمه نامه را طبق پیوست شماره یک بیمه نامه عمر و تامین آتیه پرداخت نماید .

ماده 1- تعریف :
بیماری های تحت پوشش این الحاقیه عبارت است از هرگونه عارضه جسمی و یا اختلال در اعمال طبیعی اعضا و جهاز مختلف بدن که ناشی از بروز سرطان ، سکته قلبی ، سکته مغزی ، جراحی عروق قلبی (کرونر) و پیوند اعضای اصلی بدن بر طبق تشخیص پزشک معتمد شرکت باشد . این الحاقیه ابتلای بیمه شده به بیماری های مندرج در این ماده را پوشش می دهد مشروط بر اینکه :
1-1- ابتلای بیمه شده به این بیماری ها قبل از سن 60 سالگی باشد .
2-1- ابتلای بیمه شده به این بیماری ها سه ماه پس از تاریخ شروع این الحاقیه باشد .

ماده 2- بیماری های تحت پوشش :
1-2- سرطان (cancer) : عبارت است از بیماری هایی که به وسیله حضور یک تومور بدخیم نشان داده شده و با رشد و انتشار غیر قابل کنترل سلول های بدخیم و تهاجم بافتی مشخص می شود . اصطلاح سرطان (cancer) همچنین لوسمی (انواع سرطان خون) و بیماری های بدخیم سیستم لنفاتیک همانند بیماری های هوجکین (Hodgkin) را نیز شامل می شود . هرگونه سرطان در جای غیرمهاجم (in situ) و کلیه سرطان های پوست به استثنای ملانوم بدخیم از تعریف فوق مستثنی هستند .
2-2- سکته قلبی (Myocardial Infarction) : عبارت است از ، از بین رفتن بخشی از اعضای قلب در نتیجه خون رسانی ناکافی ، این تشخیص بر اساس یافته های زیر صورت می گیرد : وجود تاریخچه ای از درد سینه ای ، تغییرات جدید در نوار قلب (E.C.G) ، افزایش آنزیم های قلبی
3-2- سکته مغزی (Stroke) : عبارت است از هر واقعه عروقی مغز که باعث نتایج و عوارض عصبی (نورولوژیک) به مدت بیش از 24 ساعت شود و شامل انفارکتوس مغزی ، خونریزی و آمبولی از یک منبع خارجی مغز باشد و شواهد نقایص عصبی به مدت حداقل سه ماه موجود باشد .
4-2- جراحی عروق قلب (Coronary Artery Surgery) : عبارت است از انجام عمل جراحی قلب باز به وسیله گرافت عروق کرونر (cabg) برای ترمیم 2 یا بیشتر از عروق قلبی که تنگ و یا مسدود شده باشند . لزوم انجام عمل جراحی باید به مسیله آنژیوگرافی عروق کرونر تایید شده باشد . آنژیوپلاستی یا هر نوع اقدام دیگری که از طریق روش های داخل عروقی انجام می گیرد از تعریف فوق مستثنی است .
5-2- پیوند اعضای اصلی بدن (Main – Organ - Graft) : عبارت است از دریافت عضو از طریق پیوند یکی از اعضای قلب ، ریه ، کبد ، کلیه و مغز استخوان

ماده 3- استثنائات :
موارد زیر تحت پوشش این الحاقیه نخواهد بود :
1-3- در صورتی که سن بیمه شده هنگام ابتلا به بیماری های فوق بیش از 60 سال باشد ، در چنین صورتی حق بیمه پرداختی بیمه شده بابت مدت مازاد 60 سالگی در صورت دریافت ، برگشت داده می شود .
2-3- مبتلا شدن به بیماری های مندرج در ماده 2 در اثر اعتیاد به مشروبات الکلی یا مواد مخدر .
3-3- ابتلا به بیماری ایدز و هر نوع بیماری دیگر به استثنای موارد مندرج در ماده 2 (بندهای 1 تا 5)

ماده 4- متوقف شدن بیمه تکمیلی :
پوشش های تکمیلی بیماری های خاص در موارد ذیل خود به خود فسخ شده و دیگر اعتباری نخواهد داشت :
1-4- در صورت فسخ و یا باز خرید بیمه نامه .
2-4- در صورت تعلیق و مخفف شدن بیمه نامه اصلی .
3-4- برقراری مجدد پوشش های تکمیلی تابع بیمه نامه اصلی بیمه عمر و تامین آتیه خواهد بود .

ماده 5- وظایف بیمه گذار :
1-4- حداکثر ظرف مدت 30 روز از ابتلای بیمه شده به بیماری های فوق ، مراتب را به بیمه گر اعلام دارد .
2-4- حسب مورد مستندات پرونده بالینی و نظر پزشک معالج بیمه شده و مدارک مورد تقاضای بیمه گر را در اختیار وی قرار دهد .

ماده 6- کتمان حقایق
در صورتی که ثابت شود بیمه شده در شروع قرارداد بیمه مبتلا به یکی از بیماری های مندرج در ماده 2 بوده است ، بیمه گر تعهدی در جبران خسارت وارده نخواهد داشت .