معرفی شرکت بیمه پاسارگاد

بیست و نهم بهمن هر سال یادآور صدور پروانه تاسیس شرکتی به بزرگی بیمه پاسارگاد توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است ، شرکتی که عملکرد آن با اتکا به خداوند بزرگ و تلاش و کوشش کارکنان عزیز و مدیران محترم ، نشان می دهد که مجموعه ای سختکوش و قوی ، دلسوزانه در راستای تحقق اهداف بلند پیش روی صنعت بیمه کشور گام بر می دارند .

شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام) یکی از نخستین شرکت های بیمه خصوصی کشور است که به منظور عرضه خدمات بیمه ای در سطح استانداردهای جهانی ، کسب سود متوازن و همسو با مصالح ملی ، و فعالیت در زمینه بیمه های زندگی و غیرزندگی (به طور مستقیم و قبولی اتکایی) توسط گروه مالی پاسارگاد تاسیس شد .

این شرکت درقالب سهامی عام در تاریخ 85/11/18 طی شماره 290070 با سرمایه 450/000/000/000 ریال (در سال 1389 این مبلغ به 650/000/000/000 ریال افزایش داده شده است) در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده و پس از طی تشریفات لازم در تاریخ 85/11/29 پروانه فعالیت خود را در کلیه رشته های بیمه ای تحت شماره 34605 از بیمه مرکزی ایران دریافت و فعالیت خود را از تاریخ 85/12/01 آغاز نموده است .

این شرکت توانست در تاریخ 86/08/05 مجوز قبول اتکایی از موسسات بیمه داخلی را تحت شماره 25598 از بیمه مرکزی ایران دریافت کند و با صدور اولین گواهی قبولی در تاریخ 86/09/18 فعالیت خود را در این بخش آغاز نماید .
کلمات کلیدی : بیمه عمر ، بیمه عمر و تامین آتیه ، بیمه عمر و تامین آتیه بیمه پاسارگاد ، بیمه عمر و سرمایه گذاری ، بیمه عمر و سپرده گزاری ، خرید بیمه عمر ، خرید بیمه ، بیمه عمر و تشکیل سرمایه ، بیمه جامع زندگی ، بیمه عمر و پس انداز