بیمه عمر و تامین آتیه فرزندان

بعد از اینکه تحصیلاتم رو توی رشته طراحی لباس تموم کردم خیلی دوست داشتم که هر چه زودتر برم و مشغول کار بشم . همیشه دوست داشتم خودم مدیر محل کار خودم باشم و بتونم اشتغال آفرینی کنم نه اینکه بخوام برم خودم برای کسی کار کنم . تصمیم گرفتم یک کارگاه کوچیک دوزندگی بزنم و به طراحی و تولید لباس مشغول بشم ، اما کو سرمایه اولیه؟ برای اجاره کارگاه و خرید دستگاه ها پول تقریبا زیادی لازم داشتم اما نه خودم آهی در بساطم بود و نه پدرم می تونست جوابگوی اون همه خرج و مخارج باشه ، یهو یادم اومد که بابام از بچگی ما رو بیمه عمر کرده ، ناخوداگاه یه جرقه ای توی ذهنم زده شد . بله ، همه چی می تونست به بهترین نحو انجام بشه . . .

به نظر شما ادامه این داستان چه ارتباطی با بیمه عمر می تواند داشته باشد ؟
با تکمیل این داستان و ارسال آن برای ما ، به قید قرعه از جوایز نفیس نقدی و غیر نقدی این سامانه برخوردار شوید . . .