نمایندگان استان گیلان

کد نمایندگی : 62339
نام و نام خانوادگی نماینده : آیت کاظمی سرملی
شماره تلفن همراه 1 : 09113440063
شماره تلفن همراه 2 : -
شماره تلفن همراه 3 : -
کارت ویزیت مجازی آیت کاظمی سرملی