نمایندگان استان خراسان رضوی

کد نمایندگی : 65209
نام و نام خانوادگی نماینده : جواد ایزدشناس
شماره تلفن همراه 1 : 09105514875
شماره تلفن همراه 2 : 09333686835
شماره تلفن همراه 3 : -
کارت ویزیت مجازی جواد ایزدشناس